Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2012

9721
http://24.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo1_r1_500.gif http://25.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo2_500.gifhttp://24.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo3_500.gifhttp://25.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo4_500.gif http://25.media.tumblr.com/tumblr_magzciBKrr1qc2jhfo5_500.gif
Reposted fromappreciation appreciation viaamericano americano
9721
1374 065d
Reposted fromtashi tashi
9721
5199 91b3
Reposted fromtashi tashi
9721
9721
Je­den naj­ważniej­szy człowiek za­wodzi, przes­ta­jesz ufać wszystkim. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaehh ehh

September 20 2012

9721
Miłość to ściema, miłości nie ma, są tylko głupie zauroczenia!
— jakiś raper.
Reposted fromarcen arcen
9721
2130 7582
Reposted frompostre postre viaarcen arcen
9721
2073 808c
Reposted fromproof proof viaarcen arcen
9721
9721

9721
9721
3958 c2a2
Reposted fromsmacznie smacznie viafuck-off fuck-off
9721
9764 fa82
Reposted fromPinkpills Pinkpills viafuck-off fuck-off
9721
9558 b2ca
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafuck-off fuck-off

September 19 2012

9721
9127 f1a4
Reposted frommarrymebrian marrymebrian viaamericano americano
9721
8554 905b
autumn is coming. my obssesion also.
Reposted fromamelia amelia viaamericano americano
9721

September 18 2012

9721
Może o to właśnie chodzi w życiu. Żeby ktoś przy Tobie był, na dobre i na złe. Zawsze. Kiedy ciemno, źle, gdy świeczka się nie pali. Pomimo, mimo i wbrew, nawet gdy wydaje nam się, że nikogo nie potrzebujemy, bo jesteśmy tak samowystarczalni. Nie prawda. Ludzie potrzebują innych ludzi. W pojedynkę nie mogą istnieć.
Reposted fromletschooseme letschooseme viacountingme countingme

May 13 2012

9721
3727 d113
9721
8752 f606
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl